Kirjallisuutta

Lauri ”Tahko” Pihkalasta on kirjoitettu 70- ja 80-luvuilla kaksi pienoiselämänkertaa muistuttavaa tietokirjaa sekä laadittu 2000-luvulla yksi suuri tieteellinen tutkimus. Vuonna 2022 ilmestyi ensimmäinen perusteellinen tietokirja ja elämäkerta Tahkosta, Kalle Virtapohjan Lauri Pihkala – Koko kansan Tahko. Virtapohjan laaja ja perusteellinen mutta yleistajuinen teos antaa parhaan ja ajankohtaisimmankokonaiskuvan siitä, kuka tämä urheilufilosofi oikein oli ja mitä kaikkea hänen saavutuksiinsa kuuluu. Kirja sisältää mm. kattavat luettelot Tahkon omista julkaisuista sekä runsaasti aiemmin julkaisematonta kuvamateriaalia.

Tahkon kirjoituksia on koottu juhlateokseen Tahkon Latu. Tahkoa on myös käsitelty muutamassa opinnäytetyössä. Lisäksi lukuisissa Suomen urheiluhistoriaa tai yleisiä suomalaisia merkkihenkilöitä käsittelevissä teoksissa on yksittäisiä artikkeleita Tahkosta.

Tahko Pihkala -seura on julkaissut omaa syntyhistoriaansa sekä Pihkalan työtä käsittelevän teoksen vuonna 1989:

Juurtola, Tauno (1989): Urheilun avulla kansamme parhaaksi. Tahko Pihkala -seura ry

Onko Sinulla tiedossasi Tahkosta kirjoitettu teos tai artikkeli, joka puuttuu tästä listasta? Ota yhteyttä maija.raasakka(at)gmail.com!

 

Kirjallisuus

Tahko Pihkalasta


Virtapohja, Kalle (2022): Lauri Pihkala – Koko kansan Tahko. Docendo

Kare, Kauko (1975): Tahko Pihkala – legenda jo eläessään. WSOY

Seppälä, Raimo (1982): Tahko. Otava

Klemola, Heikki (1963): Tahkon Latu. Liikuntatieteellinen seura

Muu

Kokkonen, Jouko (2015). Suomalainen liikuntakulttuuri – juuret, nykyisyys ja muutossuunnat. Suomen Urheilumuseo

Teronen, Arto & Vuolle, Jouko (2009): Kiveen hakatut: Urheilusankaruuden jäljillä. Kirjapaja

Kaikkonen, Kari (2008):  Suomen Urheiluopisto 80 vuotta. Vierumäki

Hartikainen, Esko (2007): Urheilu-uskolla autuaaksi. Lauri ”Tahko” Pihkala, elämisen tahto ja kansallinen kilpailukyky. Teoksessa Hartikainen, Harinen & Hurmalainen (toim.): Opinpaikat – elämänkulkuja sivistyskansan elämäkerrassa. Kansanvalistusseura

Vasara, Erkki (1999): Suomalaisen soturirodun puolesta – urheilumies Lauri Pihkala. Teoksessa Karkama & Koivisto (toim.): Ajan paineessa. Kirjoituksia 1930-luvun suomalaisesta aatemaailmasta. Suomalaisen kirjallisuuden seura

Vasara, Erkki (1997): Valkoisen Suomen urheilevat soturit. Suojeluskuntajärjestön urheilu- ja kasvatustoiminta vuosina 1918-1939. Helsingin ylioisto, Bibliotheca Historica 23

Pyykkönen, Tero (toim. )(1992): Suomi uskoi urheiuun. Suomen urheilun ja liikunnan historia. Liikuntatieteellinen seura

Palolampi, Erkki (1983): Tahkon hengessä – urheilun puolesta urheilua vastaan. Otava

 

Tutkimus

Salimäki, Harri (2000): Isänmaan ja urheilu-uskon mies. Lauri Pihkala modernin urheiluaatteen esitaistelijana. Väitöskirja. Helsingin yliopisto

Salimäki, Harri (1996): Urheilun ja urheilu-uskon mies. Nuori Lauri Pihkala urheiluaatteen apostolina ja esitaistelijana. Lisensiaatintutkimus. Jyväskylän yliopisto

Opinnäytteet

Raasakka, Maija (2021): Terve kansa hiihtää – Tahko Pihkalan urheiluajattelu Latu-lehden välittämänä. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104286229

Sipola, Annika (2017): Pesäpallosta politiikkaan – Tahko Pihkala ja urheilevat kurinalaistetut ruumiit. Lapin yliopisto. http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201706261243

Anttila, Pauli (2003): Taistelu mielenrauhasta. Urheilufantasia Lauri Pihkalan elämän tukipilarina. Helsingin yliopisto. https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358UOH_INST/1h3k2rg/alma9918405193506253

Norra, Jan (1998): Ponnistamisen ilon liikuntafilosofia – leikin taikapiiriin vai rationaalisuuden rautahäkkiin. Lauri ”Tahko” Pihkaaln liikuntafilosofian weberiläinen tarkastelu. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-1998778344

Aura, Sinikka (1995): Lauri Pihkala Suomen voimistelu- ja urheiluliiton (SVUL) urheiluneuvojana vuosina 1913-1917. Tampereen yliopisto

Virtanen, Matti (1986): Tahko Pihkala maastohiihdon kehittäjänä kilpaurheilusta kansan- ja kuntourheiluksi. Jyväskylän yliopisto

 

Artikkeleita

Kaila, Osmo (1985): Sommanjälkiä Tahkon Ladun varresta. Liikunta & Tiede 21 (5), 232-235

Klemola, Heikki (1988): Tahko Pihkala – vuosisadan merkittävin liikuttaja. Latu & Polku 1/1988

Klemola, Heikki (1988): Tahkon jalanjäljissä. Liikunta & Tiede 25 (3), 136-139

Torim, Hans (1991). Tahko vaikutti Viron urheiluun. Liikunta & Tiede 28 (6), 28-31

Wuolio, Eija-Leena. (1996). Tahko naisten liikunnasta ja liikunnasta naisille. Liikunta & Tiede 4 (33), 51-55

 

Verkossa

Klemola, Heikki (2000): Lauri Pihkala. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-004741

Juutilainen, Tero (2014): Lauri ”Tahko” Pihkala. 375 humanistia. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. https://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/lauri-tahko-pihkala

Virtanen, Aarni & Roiko-Jokela Heikki (2017): Pihkala, Lauri ”Tahko” (1888–1981). Urheiluvaikuttajat-verkkojulkaisu. Suomen urheiluhistoriallinen seura ry. https://www.suhs.fi/pihkala-lauri-tahko-1888-1981/

Wikipedia: Lauri ”Tahko” Pihkala. https://fi.wikipedia.org/wiki/Lauri_Pihkala

 

Radiossa ja televisiossa

Yle Elävästä arkistosta löytyvät Tahkon haastattelut ja ohjelmat

Voitto Raatikaisen Tahko-kooste (1988), otteita Tahko Pihkalan viimeisestä esitelmästä 17.5.1972 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/tahko-pihkalan-viimeinen-esitelma

”Tahko Pihkala – legenda jo eläessään” (1979). Ohjelmassa kuullaan Pihkalan mietteitä sekä näytetään otteita ensimmäisiltä Turpakäräjiltä https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/02/25/tahko-pihkala-legenda-jo-elaessaan

”Tahko Pihkala oli kansallinen unilukkari” (1976). Paavo Noponen haastattelee Pihkalaa https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/tahko-pihkala-oli-kansallinen-unilukkari

”Lauri Pihkala puhuu talviloman puolesta” (1965). Haastattelu. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/hiihtaen-pitajasta-toiseen

Tahko pakinoi salamapallosta (1963) https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/02/24/pesapallon-isa-keksi-toisenkin-lajin