Toimintaperiaatteet

Tahko Pihkala -seuralle laadittiin toimintaperiaatteet perustamisensa yhteydessä vuonna 1979. Vuonna 2021 seura päivitti periaatteitaan ja laati ensimmäisen varsinaisen strategiansa.

Aalkuperäiset säännöt laati Juhani Salmenkylä. Sääntöjen toinen ja kolmas pykälä sisältävät ”selvityksen seuran tarkoituksesta ja menetelmistä, joilla tarkoitus saavutetaan”. Näitä voidaan kuvata seuran toimintaperiaatteina

2 §
Seuran tarkoituksena on vaalia professori Lauri Pihkalan esittämiä ideoita ja luomia perinteitä urheilun ja liikunnan alueilla, erityisesti kuntoilun kehittämiseksi aseeksi taistelussa terveyden puolesta sairautta, väsymystä ja pelkoa vastaan.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen ja yleisölleen erilaisia kokous- esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä harjoittaa valistus- ja kasvatustoimintaa. Seuran tavoitteena on kasvattaa yhteiskunnan jäsenistä ruumillisesti ja henkisesti tasapainoisia, vireitä ja rehdin urheiluhengen omaavia kansalaisia, joille yhteiskunta puolestaan tarjoaa edellytykset fyysisen kuntonsa vaalimiseen.