Strategia

Tahko Pihkala -seuran strategia 2022-2026

Missio: Kansan kunnon, innovaatioiden ja liikuntainnostuksen edistäminen Tahkon tapaan

Slogan: Kansa liikkeelle!

Tehtävät

Yhteiskuntavaikuttaminen

  • Aloitteet yhteiskunnan kehittämiseksi
  • Luennot ja Turpakäräjät, sekä esitysten tekeminen niiden pohjalta Rehti Urheilija -palkinto
  • Keskustelunavaukset esim. lehdissä, seminaareissa ja Suomen Ladun vuosikokouksissa

Liikunnan edistäminen

  • Kampanjat ja hankkeet
  • ”Tahkon lajien” esiin tuominen
  • Kävely- ja hiihtotempaukset Suomen Ladun kanssa

Julkaisutoiminta

  • Uusiopainokset Tahkon tuotannosta
  • Uudet teokset
  • Nettisivut, blogit, Facebook, Instagram, Twitter
Arvot

Liikunnan ilo
Liikunnalla on itseisarvo, joka perustuu liikkumisen tuottamaan hyvään mieleen ja iloon liikkua pyyteettömästi.

Hyvinvointi ja terveys
Liikunnalla on tieteellisesti todettu edistävä vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Liikunnan välineellinen arvo terveyden edistämisessä on suuri ja kiistaton.

Rehti urheilu
Jalo kilpailu ja toisen arvostaminen kilpakumppanina. Tahko eli aikana, jolloin ammattilaisuus oli kielletty. Tänä päivänä ammattilaiset ovat mukana eikä ammattilaisuuden kieltäminen ole mahdollista. Kilpailu ilman vippaskonsteja sen sijaan on Tahkon ajatusten mukaista.

Innovatiivisuus
Tahko oli altis uusille ajatuksille ja toiminnan kehittämiselle. Hän pyrki aina edistämään asioita ja kehittämään uutta.

Kriittinen ajattelu
Tahko oli lehtimies ja armoton kilpaurheilun lieveilmiöiden kritisoija ja arvostelija oli kyseessä urheilija tai urheilujohtaja. Sama pätee tämän päivän tilanteeseen.