”Massoille matkaa, valioille vauhtia”

”Tahko kiinnitti kuolemattomissa lausahduksissaan huomiota mm. elintason nousun mukanaan tuomiin, kuntoa rappeuttaviin vaikutuksiin. Tänään voidaan havaita hänen olleen tässä suhteessa kovin oikeassa.

Maamme elintaso on viimeisten vuosikymmenien ajan jatkanut nousuaan. Tuotantorakenne on teollistumisen ja teknologian kehityksen myötä muuttunut suuresti. Olemme siirtyneet agraariyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Muutoksen seurauksena luontainen työhön ja elämiseen liittyvä liikunta on olennaisesti vähentynyt. Kotitaloustöitä on koneellistettu. Ihmisten elintavat ovat muuttuneet. Vapaa-aika on lisääntynyt.

Myönteisen kehityksen ohella muutoksella on ollut myös negatiivisia vaikutuksia. Sydän- ja verisuonitaudit sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat lisääntyneet. Liikalihavuus on monille, jollei fyysinen niin henkinen rasite. Aikamme ilmiöitä ovat myös monet mielenterveysongelmat.

Liikunta on eri muodoissaan lisännyt suosiotaan vapaa-ajanviettomuotona kansamme keskuudessa. Aktiivisesti liikuntaa harrastavien määrä on jatkuvasti kasvanut. Nekin, jotka eivät itse varsinaisesti kuntoile, kuuluvat penkkiurheilijoina urheilun kuluttajiin. Kävely, hölkkä, pyöräily ja hiihto ovat massojen suosimat lajit, joiden ympärille erityisesti viime vuosikymmenellä syntyi huomattavia liikunnan massatapahtumia, joita Tahkokin aikanaan lämpimästi kannatti. Samalla ne ovat myös virkistäytymistilaisuuksia, joissa tavataan tuttuja tai vain nautitaan päivän reippailusta raikkaassa ulkoilmassa. Tapahtumien tarkoituksena on ennen kaikkea kilvoittelu oman itsensä kanssa. Kukin asettaa itselleen omat aika-, matka-, ta muut tavoitteet. Sitä paitsi voimainkoitoksen jälkeinen olotila on paras palkinto kuntoilijalle, olipa sijoitus mikä tahansa.”

Teemu Hiltunen
Valtiosihteeri