”Urheilun avulla kansamme parhaaksi”

”Urheilu ja liikunta ovat moninaisia, monitasoisia ja monimuotoisia. Niistä löytyy jokaiselle jotakin. Oikein harrastettuna niiden vaikutukset ovat myönteisiä monella tasolla: yksilön, kodin ja perheen, kotiseudun, kansan ja maan. Niiden merkitys on suuri myös kansainvälisesti ja koko ihmiskunnassakin.

Kaikki alkaa yksilöstä: terve sielu terveessä kehossa. Perhe on kansan ja yhteiskunnan tärkein pienyhteisö. Yhteenkuuluvuus ja harmoonisuus lujittuvat yhteisissä harrastuksissa. Urheilu ja liikunta kuuluvat perheeseen.

Kotiseutu luo ryhmiä ja joukkueita, joita yhdessä tuetaan, kannustetaan. Niille hurrataan. Liikkuminen raitilla ja luonnossa opettaa tuntemaan ympäristön. Kotiseutuhenki on verraton käyttövoima maailmalla.

Kansa on kansalaisten summa. Mutta se on myös paljon enemmän. Se on kaiken senkin summa, mitä kansalaiset yhteistoimin aikaansaavat. Urheilu ja liikunta antavat monenlaisia mahdollisuuksia yhteispeliin koko kansan ominaispainojen kartuttamiseksi. Urheilu on eräs parhaita kansainvälisen kanssakäymisen muotoja. Menestys tuo tervettä itsetuntoa. Suomessa kansa on ihastuneena katsonut kuvaansa urheilumenestyksen kansallisesta peilistä. Tappiot taas havahduttavat itsetutkiskeluun ja johtavat uusiin ponnistuksiin.

Suomi ja Suomen kansa on maailmalla tunnettu monien taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja kulttuuristen saavutustensa johdosta. Kilpaurheilu useilla aloilla on tuottanut niistä monia. Myös kuntourheilun laajentaminen ja sen kansalliset ja kansainväliset tapahtumat ovat saaneet lisääntyvää huomiota. Urheilun avulla olemme onnistuneet toimimaan kansamme parhaaksi. Tie on viitoitettu eteenkin päin. Tienviittoina Tahkon elävät ja innoittavat ajatukset.”

Erkki pystynen
Eduskunnan puhemies