”Urheilun tehtävä on kasvattaa”

”Mielelläni yhdyn Tahko Pihkalan teesiin urheilun kasvatustehtävästä. Urheilussa on ehkä erityisesti kysymys tahdon kasvattamisesta. Siinä oppii arvostamaan tavoitteellisuuden, pitkäjänteisyyden, kurinalaisuuden ja uhraamisen merkitystä. Toiseksi urheilu, erityisesti joukkueurheilu auttaa meitä sisäistämään ja kunnioittamaan eräitä tärkeitä sosiaalisia arvoja, kuten elämän pelisääntöjen noudattaminen, rehellisyys, toisen ihmisen huomioonottaminen. Kolmanneksi urheilu voi auttaa meitä suhtautumaan elämän vastoinkäymisiin oikealla tavalla.

Samalla on nähtävä ja tunnustettava, että urheiluun saattaa liittyä eräitä kasvatuksen kannalta kielteisiä ilmiöitä: liiallinen itsekeskeisyys, väkivallan ihannointi, liian kovan kilpailuhengen kasvattaminen leikin kustannuksella. Parhaimmillaan urheilu on ihanaa ja vapauttavaa leikkiä – jota on aivan liian vähän tämän päivän maailmassa.”

John Wikström
Arkkipiispa