Seura uudistaa strategiansa – kysely jäsenistölle avattu

Tahko Pihkala -seuran on tullut aika uudistaa strategiansa. Sitä varten sekä nykyisiä jäseniä että kaikkia Tahkon ajattelusta, perinteestä ja liikunnan ja urheilun arvojen pohdiskelusta kiinnostuneita mukaan kyselyyn. Jokainen on tervetullut kertomaan ajatuksiaan.

Tahko Pihkala -seuran tehtävänä on sen perustamisvuodesta (1979) asti ollut Tahkon urheiluajattelun vaaliminen. Vaikka Tahko edelleenkin tunnetaan kohtuullisen hyvin vanhemman väen keskuudessa, ei varsinkaan nuoremmille sukupolville ja seuran jäsenille ole selvää millaista urheiluajattelua ja filosofiaa Tahko Pihkala aikanaan edusti. Yhdistys on ”ikääntymisestään” huolimatta toiminut aktiivisesti nyt jo yli neljäkymmentä vuotta asiasta innostuneiden vapaaehtoisten toimijoiden ansiosta.  Viime vuosina seuran jäsenmäärä on kuitenkin merkittävästi pienentynyt ja jäsenistö ikääntynyt. Seuran piirissä onkin keskusteltu seuran tehtävien ja toiminnan päivittämisestä nykyaikaan ja resursseihin sopivaksi niin, että myös nuoremmat sukupolvet kiinnostuisivat lähihistoriamme merkittävimmän urheilu- ja liikunta-ajattelijan ja filosofin aikaansaannoksista ja ideoista.

Tahko Pihkala -seuran hallitus kutsuu jäsenistöään ja toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan seuran uuden strategian määrittämiseen ja selkeyttämään sen toiminnallisia tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Strategiatyössä on vastattava kysymykseen: Miksi Tahko Pihkala -seura on tänäkin päivänä olemassa ja mikä on sen tehtävä lähitulevaisuudessa? Osallistuminen strategiatyöhön tapahtuu ensi vaiheessa vastaamalla tähän kyselyyn. Varsinainen strategia kirjoitetaan ja luonnostellaan hallituksen kokouksissa, jonka jälkeen jäsenistö saa uuden tilaisuuden kommentoida tehtyä työtä ja tehdä ehdotuksia strategian edelleen kehittämiseksi. Seuran kokous vahvistaa lopuksi uuden strategian sen valmistuttua.

Tahkon urheiluajatteluun ja sen sisältöön voidaan perehtyä tutustumalla seuran varapuheenjohtaja Maija Raasakan uunituoreeseen tutkimukseen ”Terve kansa hiihtää – Tahko Pihkalan urheiluajattelu Latu -lehden välittämänähttp://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104286229. Tutkimus rajautui koskemaan Latu ja Polku -lehteä, joten se tarjoaa vain kapean kuvan Tahkon ajattelusta. Näkökulma on kuitenkin merkittävä, sillä Tahko kirjoitti Latu-lehteen erityisen paljon, ja Tahko Pihkala -seurakin on osa Suomen Latua. Muita erinomaisia lähteitä ovat mm. Heikki Klemolan toimittama teos (1962) Tahkon Latu – eilen ja tänään, Kauko Kareen teos (1975) Tahko Pihkala – legenda jo eläessään sekä Raimo Seppälän teos (1982) Tahko.

Seuraavaksi pyydämme sinua vastaamaan oheiseen lomakkeeseen huolellisesti ja ajan kanssa. Jokaiseen kohtaan voi listata niin paljon ajatuksia ja ideoita kuin mieleen tulee. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Kaikki näkemykset ja mielipiteet ovat arvokkaita otettavaksi mukaan seuran toiminnan kehittämiseksi.

Lomake: https://forms.gle/FXM8opvLj5tXFmHA7

 

Kuvassa vasta perustetun Tahko Pihkala -seuran ensimmäisiä jäseniä 5.1.1980. Etualalla Tahko itse, takarivissä vasemmalta Juhani Salmenkylä, seuran ensimmäinen pääsihteeri Tauno Juurtola, Sulo Kolkka, Leena Jääskeläinen, Osmo Niemelä, Erkki Palolampi, Esko Palmio, Stig Häggblom, Heikki Klemola, Heikki Savolainen ja Teemu Salonen. Valokuva: © Lehtikuva, Ari Ojala