Ilkka Vuori – In Memoriam

Tahkon latujen ja polkujen kulkijan – Ilkka Vuoren maallinen, 85 vuoden vaellus päättyi

Professori Ilkka Vuoren, terveysliikunnan kehittäjän, Tahko Pihkala -seuran kunniajäsenen ja meidän kaikkien hyvän ystävän maallinen vaellus päättyi 21.10.2022. Hän oli syntynyt vuonna 1937.

Suuri suru valtasi mielemme, mutta myös kiitollisuus ja kunnioitus on siitä työstä ja palvelusta, jonka Ilkka teki monella liikunnan saralla. Tahko Pihkala -seurassa hän vaikutti puheenjohtajana, luennoitsijana ja perinteisten liikuntalajien edistäjänä. Olihan hän elämänsä loppuun saakka aktiivinen hiihtäjä, kävelijä ja metsissä samooja – ulkoilija ja terveysliikkuja.

Tahkon kanssa yhteistyö alkoi lääkäriksi valmistumisen jälkeen ja väitöskirjan tekemisen aikaan. Olihan Ilkan tutkimuksen aiheena ”Sydämeen kohdistuva kuormitus laturetkihiihdossa”. Ilkka kertoi, että hänen yhtenä tavoitteenaan oli testata Tahko Pihkalan väitettä: ”Ei matka tapa vaan vauhti.” Lopputulos oli se, että lause piti tieteellisestikin tutkittuna paikkansa. Laturetkien suurimmat riskit väitöskirjan mukaan olivat liikunnan rasittavuus, sään kylmyys ja hiihtäjän epäterveelliset elämäntavat – eikä suinkaan hiihtoon käytetty pitkä suoritusaika.

Vuosien varrella olemme saaneet tutustua Ilkka Vuoren lukuisiin tutkimuksiin, jotka ovat viitoittaneet terveysliikunnan latua. Toimihan Ilkka UKK-instituutin johtajana 20 vuotta.

Vuonna 1994 Ilkka kertoi Latu ja Polku -lehden haastattelussa: ”Suomen Latu on kaikkien suomalaisten järjestö – olematta ketään vastaan. Sen toimintaan on helppo innostaa ihmisiä mukaan. Toisaalta uskon, että sitä tietoa, taitoa ja motivaatiota, jota minulla on, voin käyttää Suomen Ladun päämäärien hyväksi.” Ja juuri näin Ilkan puheenjohtajauus sekä Suomen Ladussa että Tahko Pihkala -seurassa sujui. Kaikkiaan vuosia eri Ladun luottamuselimissä tuli yli 20 vuotta.

Suomen Ladun puheenjohtajuus kesti kolme kautta eli 9 vuotta. Sen päätyttyä vuonna 2004 Ilkka totesi jäähyväispuheessaan latulaisille: ”Olen saanut olla oppaananne yhteisellä vaelluksellamme. Toivon suunnan olleen oikean ja matkavauhdin sopivan. Minulle tämä vaellus on antanut paljon. Sydämelliset kiitokset kaikille myötävaeltajille ja -vaikuttaneille!”

Sydämellinen kiitos Sinulle Ilkka ladun avaamisesta ja oikeasta suunnasta! Ilkan avaamaa latua voimme vaeltaa.

Lämmin osanottomme puoliso Eevalle, lapsille, lastenlapsille ja omaisille.

 

Tuomo Jantunen, Tahko Pihkala -seuran puheenjohtaja